Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Prieskum trhu chlieb a pečivo 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu ovocie a zalenina 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - stravné lístky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - mäso a mäsové výrobky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - mrazené potraviny 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - čistiace a dezinfekčné prostriedky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky -chlieb a pečivo 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky -ovocie a zelenina 24. Marec 2014 stiahni
Výzva čistiace prostriedky 2014 10. Marec 2014 stiahni
Plán Vo 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva mäso a mäsové výrobky 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva ovovie a zelenina 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva chlieb a pekárenské výrobky 10. Marec 2014 stiahni
Výzva mrazené potraviny 2014 10. Marec 2014 stiahni
Záznam z prieskumu trhu - potraviny 21. Február 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - potraviny 21. Február 2014 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk - dodávka potravín 06. Február 2014 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2013 16. Január 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác 02. December 2013 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2013 15. Október 2013 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2013 15. Júl 2013 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 1.Q.2013 15. Apríl 2013 stiahni
Plán verejného obstarávania 05. Apríl 2013 stiahni
Príkaz č.003/2013/UVO 27. Marec 2013 stiahni
Prieskum trhu č.2 25. Marec 2013 stiahni
Prieskum trhu č.3 25. Marec 2013 stiahni
Prieskum trhu č.4 25. Marec 2013 stiahni
Prieskum trhu č.5 25. Marec 2013 stiahni
Výzva ovocie a zelenina 13. Marec 2013 stiahni
Výzva chlieb a pečivo 13. Marec 2013 stiahni
Výzva mäso 13. Marec 2013 stiahni
Výzva mrazené potraviny 13. Marec 2013 stiahni
Prieskum trhu č.1 29. Január 2013 stiahni
Výzva potraviny 22. Január 2013 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Bartošová E ZPSS 31. Október 2011 stiahni
Dodatokč. 5 - p. Chromčová ZPSS 31. Október 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Selecká ZPSS 31. Október 2011 stiahni
Zmluva DIAMON 25. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 24. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 24. Október 2011 stiahni
Faktúra Gevasz 24. Október 2011 stiahni
Faktúra Úradník Ľubomír 24. Október 2011 stiahni
Faktúra Zofi, s.r.o. 19. Október 2011 stiahni
Faktúra Joll 19. Október 2011 stiahni
Faktúra Fega 17. Október 2011 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém