Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk 2015 09. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - chlieb 07. Apríl 2015 stiahni
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 07. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - čistiace prostriedky 07. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - stravné lístky 07. Apríl 2015 stiahni
Plán verejného obstarávania 2015 12. Marec 2015 stiahni
Príkaz predsedu BBSK - verejné obstarávanie 2015 12. Marec 2015 stiahni
Záznam z prieskumu trhu 29. Október 2014 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 3.Q.2014 10. Október 2014 stiahni
Etický kódex 24. September 2014 stiahni
príkaz č. 005/2014/ODDIVO 24. September 2014 stiahni
Prílohy k VO 24. September 2014 stiahni
Etický kódex 22. Júl 2014 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2014 14. Júl 2014 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 1.Q.2014 15. Apríl 2014 stiahni
Prieskum trhu dodávka stravných lístkov 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu mäso a mäsové výrobky 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu mrazené potraviny 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu čistiace a dezinfekčné prostriedky 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu chlieb a pečivo 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu ovocie a zalenina 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - stravné lístky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - mäso a mäsové výrobky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - mrazené potraviny 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - čistiace a dezinfekčné prostriedky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky -chlieb a pečivo 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky -ovocie a zelenina 24. Marec 2014 stiahni
Výzva čistiace prostriedky 2014 10. Marec 2014 stiahni
Plán Vo 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva mäso a mäsové výrobky 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva ovovie a zelenina 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva chlieb a pekárenské výrobky 10. Marec 2014 stiahni
Výzva mrazené potraviny 2014 10. Marec 2014 stiahni
Záznam z prieskumu trhu - potraviny 21. Február 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - potraviny 21. Február 2014 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk - dodávka potravín 06. Február 2014 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2013 16. Január 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác 02. December 2013 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2013 15. Október 2013 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2013 15. Júl 2013 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 1.Q.2013 15. Apríl 2013 stiahni
Plán verejného obstarávania 05. Apríl 2013 stiahni
Príkaz č.003/2013/UVO 27. Marec 2013 stiahni
Prieskum trhu č.2 25. Marec 2013 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém