Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Príloha č. 4 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO – Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 5 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Vzor záznamu zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Kvartálna správa o zákazkách 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 2 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania 16. August 2018 stiahni
Príkaz č. 005/2018/ODDVO 16. August 2018 stiahni
Súhrnná správa za II.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 12. Júl 2018 stiahni
AKTUALIZÁCIA ZÁKAZIEK PRE PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2018 29. Máj 2018 stiahni
Usmernenie č. 001/2018/ODDFIVO 16. Máj 2018 stiahni
Súhrnná správa za I.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 09. Apríl 2018 stiahni
Príkaz č. 002/2018/ODDFIVO 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 1 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 2 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 3 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO – Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 4 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO – Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 5 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Vzor záznamu zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 6 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Kvartálna správa o zákazkách 16. Marec 2018 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2018 07. Marec 2018 stiahni
Ekonomický oprávnené náklady za rok 2017 07. Február 2018 stiahni
Súhrnná správa za IV.Q.2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cennami vyššími ako 5 000 € 09. Január 2018 stiahni
SSúhrnná správa za III. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 11. Október 2017 stiahni
SSúhrnná správa za II. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Júl 2017 stiahni
Príkaz č. 002/2017/ODDIVO 16. Jún 2017 stiahni
SSúhrnná správa za I. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 13. Apríl 2017 stiahni
Príkaz č. 003 2016 ODDVO 09. Marec 2017 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2017 09. Marec 2017 stiahni
Súhrnná správa za IV.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 11. Január 2017 stiahni
Súhrnná správa za III.Q.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Október 2016 stiahni
Súhrnná správa za II.Q.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Júl 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2016 11. Apríl 2016 stiahni
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2016 08. Marec 2016 stiahni
Príkaz predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 1 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 2 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 3 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 4 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 5 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2015 19. Január 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2015 13. Október 2015 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 2.Q.2015 10. Júl 2015 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q. 2015 10. Apríl 2015 stiahni
SUHRNNA SPRAVA O ZREALIZOVANYCH ZAKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2014 09. Apríl 2015 stiahni
Etický kódex verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk 2015 09. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - chlieb 07. Apríl 2015 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém