Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Ekonomický oprávnené náklady za rok 2017 07. Február 2018 stiahni
Súhrnná správa za IV.Q.2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cennami vyššími ako 5 000 € 09. Január 2018 stiahni
SSúhrnná správa za III. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 11. Október 2017 stiahni
SSúhrnná správa za II. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Júl 2017 stiahni
Príkaz č. 002/2017/ODDIVO 16. Jún 2017 stiahni
SSúhrnná správa za I. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 13. Apríl 2017 stiahni
Príkaz č. 003 2016 ODDVO 09. Marec 2017 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2017 09. Marec 2017 stiahni
Súhrnná správa za IV.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 11. Január 2017 stiahni
Súhrnná správa za III.Q.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Október 2016 stiahni
Súhrnná správa za II.Q.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Júl 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2016 11. Apríl 2016 stiahni
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2016 08. Marec 2016 stiahni
Príkaz predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 1 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 2 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 3 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 4 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 5 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2015 19. Január 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2015 13. Október 2015 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 2.Q.2015 10. Júl 2015 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q. 2015 10. Apríl 2015 stiahni
SUHRNNA SPRAVA O ZREALIZOVANYCH ZAKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2014 09. Apríl 2015 stiahni
Etický kódex verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk 2015 09. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - chlieb 07. Apríl 2015 stiahni
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 07. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - čistiace prostriedky 07. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - stravné lístky 07. Apríl 2015 stiahni
Plán verejného obstarávania 2015 12. Marec 2015 stiahni
Príkaz predsedu BBSK - verejné obstarávanie 2015 12. Marec 2015 stiahni
Záznam z prieskumu trhu 29. Október 2014 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 3.Q.2014 10. Október 2014 stiahni
Etický kódex 24. September 2014 stiahni
príkaz č. 005/2014/ODDIVO 24. September 2014 stiahni
Prílohy k VO 24. September 2014 stiahni
Etický kódex 22. Júl 2014 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2014 14. Júl 2014 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 1.Q.2014 15. Apríl 2014 stiahni
Prieskum trhu dodávka stravných lístkov 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu mäso a mäsové výrobky 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu mrazené potraviny 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu čistiace a dezinfekčné prostriedky 24. Marec 2014 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém