Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2015 13. Október 2015 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 2.Q.2015 10. Júl 2015 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q. 2015 10. Apríl 2015 stiahni
SUHRNNA SPRAVA O ZREALIZOVANYCH ZAKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU ZA 4. Q. 2014 09. Apríl 2015 stiahni
Etický kódex verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2015 09. Apríl 2015 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk 2015 09. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - chlieb 07. Apríl 2015 stiahni
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 07. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - čistiace prostriedky 07. Apríl 2015 stiahni
ZAZNAM Z PRIESKUMU TRHU 2015 - stravné lístky 07. Apríl 2015 stiahni
Plán verejného obstarávania 2015 12. Marec 2015 stiahni
Príkaz predsedu BBSK - verejné obstarávanie 2015 12. Marec 2015 stiahni
Záznam z prieskumu trhu 29. Október 2014 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 3.Q.2014 10. Október 2014 stiahni
Etický kódex 24. September 2014 stiahni
príkaz č. 005/2014/ODDIVO 24. September 2014 stiahni
Prílohy k VO 24. September 2014 stiahni
Etický kódex 22. Júl 2014 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2014 14. Júl 2014 stiahni
Súhrná správa o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou za 1.Q.2014 15. Apríl 2014 stiahni
Prieskum trhu dodávka stravných lístkov 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu mäso a mäsové výrobky 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu mrazené potraviny 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu čistiace a dezinfekčné prostriedky 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu chlieb a pečivo 24. Marec 2014 stiahni
Prieskum trhu ovocie a zalenina 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - stravné lístky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - mäso a mäsové výrobky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - mrazené potraviny 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - čistiace a dezinfekčné prostriedky 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky -chlieb a pečivo 24. Marec 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky -ovocie a zelenina 24. Marec 2014 stiahni
Výzva čistiace prostriedky 2014 10. Marec 2014 stiahni
Plán Vo 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva mäso a mäsové výrobky 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva ovovie a zelenina 2014 10. Marec 2014 stiahni
Výzva chlieb a pekárenské výrobky 10. Marec 2014 stiahni
Výzva mrazené potraviny 2014 10. Marec 2014 stiahni
Záznam z prieskumu trhu - potraviny 21. Február 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákazky - potraviny 21. Február 2014 stiahni
Výzva na predkladanie ponúk - dodávka potravín 06. Február 2014 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2013 16. Január 2014 stiahni
Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác 02. December 2013 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2013 15. Október 2013 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém