Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 09. Apríl 2019 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2019 23. Február 2019 stiahni
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 21. Február 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 21. Január 2019 stiahni
Súhrnná správa za IV.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 07. Január 2019 stiahni
Súhrnná správa za III.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 05. Október 2018 stiahni
Príloha č. 1 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 3 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO – Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 4 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO – Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 5 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Vzor záznamu zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Kvartálna správa o zákazkách 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 2 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania 16. August 2018 stiahni
Príkaz č. 005/2018/ODDVO 16. August 2018 stiahni
Súhrnná správa za II.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 12. Júl 2018 stiahni
AKTUALIZÁCIA ZÁKAZIEK PRE PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2018 29. Máj 2018 stiahni
Usmernenie č. 001/2018/ODDFIVO 16. Máj 2018 stiahni
Súhrnná správa za I.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 09. Apríl 2018 stiahni
Príkaz č. 002/2018/ODDFIVO 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 1 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 2 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 3 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO – Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 4 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO – Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 5 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Vzor záznamu zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 16. Marec 2018 stiahni
Príloha č. 6 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Kvartálna správa o zákazkách 16. Marec 2018 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2018 07. Marec 2018 stiahni
Ekonomický oprávnené náklady za rok 2017 07. Február 2018 stiahni
Súhrnná správa za IV.Q.2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cennami vyššími ako 5 000 € 09. Január 2018 stiahni
SSúhrnná správa za III. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 11. Október 2017 stiahni
SSúhrnná správa za II. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Júl 2017 stiahni
Príkaz č. 002/2017/ODDIVO 16. Jún 2017 stiahni
SSúhrnná správa za I. Q 2017 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 13. Apríl 2017 stiahni
Príkaz č. 003 2016 ODDVO 09. Marec 2017 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2017 09. Marec 2017 stiahni
Súhrnná správa za IV.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 11. Január 2017 stiahni
Súhrnná správa za III.Q.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Október 2016 stiahni
Súhrnná správa za II.Q.2016 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 12. Júl 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2016 11. Apríl 2016 stiahni
Vypracovaný plán verejného obstarávania 2016 08. Marec 2016 stiahni
Príkaz predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 1 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 2 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 3 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 4 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Príloha č. 5 k príkazu predsedu BBSK č. 5 10. Február 2016 stiahni
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2015 19. Január 2016 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém