Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Dodatok č. 4 - p. Kováčová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Chromčová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Honejseková ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Dychová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Berkyová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Dychová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Bartošová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Andrášiková ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Bartošová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Fiľová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Andrášiková FP 19. Júl 2011 stiahni
Zmluva BANCHEM 19. Júl 2011 stiahni
Zmluva pekáreň Vrchy 01. Júl 2011 stiahni
Zmluva Nadácia SPP 06. Jún 2011 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém