Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Objednávka Kollman 02. September 2011 stiahni
Objednávka Mars 02. September 2011 stiahni
Zmluva MARS 22. August 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Honejseková ZPSS 16. August 2011 stiahni
Dodatok č. 7 - p. Pekajová ZPSS 16. August 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Petrová ZPSS 16. August 2011 stiahni
Dodatok č. 1 k zmluve BANCHEM 02. August 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vetráková ZPSS 25. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Katreniaková ZPSS 25. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p Bartošová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vrťová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vestegová FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vestegová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Taraníková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Taraníková FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Škoríková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Šimková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sojková FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sojková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sihlovcová FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sihlovcová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Mažáriová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Selecká ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Hanulová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Hanulová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Balážová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 1 - p. Nistelbergerová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 1 - p. Mažáriová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 1 - p. Hazuchová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 6 - p. Pekajová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Pálfiová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Škoríková FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Pivníková ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Rozložná ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Pivníková FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Petrová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Kováčová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Chromčová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Honejseková ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Dychová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Berkyová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Dychová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Bartošová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Andrášiková ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Bartošová FP 19. Júl 2011 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém