Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Faktúra IPEKO 06. September 2011 stiahni
Faktúra AJ Produkty 06. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 3370 06. September 2011 stiahni
Faktúra FEGA FROST 2010164452 06. September 2011 stiahni
Objednávka EDEN 05. September 2011 stiahni
Objednávka Venus 02. September 2011 stiahni
Objednávka Bausad 02. September 2011 stiahni
Objednávka Venus 02. September 2011 stiahni
Objednávka DIAMON 02. September 2011 stiahni
Objednávka VEOLIA a.s. 02. September 2011 stiahni
Objednávka AJ Produkty 02. September 2011 stiahni
Objednávka EDEN k faktúre 3370 02. September 2011 stiahni
Objednávka FEGA FROST k faktúre 210164452 02. September 2011 stiahni
Objednávka Obchod s palivom 02. September 2011 stiahni
Objednávka Kollman 02. September 2011 stiahni
Objednávka Mars 02. September 2011 stiahni
Zmluva MARS 22. August 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Honejseková ZPSS 16. August 2011 stiahni
Dodatok č. 7 - p. Pekajová ZPSS 16. August 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Petrová ZPSS 16. August 2011 stiahni
Dodatok č. 1 k zmluve BANCHEM 02. August 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vetráková ZPSS 25. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Katreniaková ZPSS 25. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p Bartošová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vrťová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vestegová FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Vestegová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Taraníková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Taraníková FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Škoríková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Šimková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sojková FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sojková ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sihlovcová FP 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Sihlovcová ZPSS 21. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Mažáriová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Selecká ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Hanulová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Hanulová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 4 - p. Balážová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 1 - p. Nistelbergerová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 1 - p. Mažáriová FP 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 1 - p. Hazuchová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 6 - p. Pekajová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Pálfiová ZPSS 19. Júl 2011 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém