Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Zmluva Venus s.r.o. 01. Október 2011 stiahni
Objednávka Mechanika Gažúr 30. September 2011 stiahni
Objednávka Textil Dúha 30. September 2011 stiahni
Zmluva TSV Papier 29. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 28. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 28. September 2011 stiahni
Faktúra VENUS 28. September 2011 stiahni
Objednávka DIAMON 25. September 2011 stiahni
Objednávka Venus 25. September 2011 stiahni
Faktúra Fega 23. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 23. September 2011 stiahni
Faktúra VENUS 23. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 23. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 23. September 2011 stiahni
Objednávka Walys s.r.o. 22. September 2011 stiahni
Objednávka Fega 21. September 2011 stiahni
Faktúra Kollman 20. September 2011 stiahni
Faktúra Elop 20. September 2011 stiahni
Objednávka Venus 20. September 2011 stiahni
Objednávka Fega 20. September 2011 stiahni
Faktúra Obchod s palivom 19. September 2011 stiahni
Faktúra Joll 19. September 2011 stiahni
Objednávka DIAMON 19. September 2011 stiahni
Objednávka EDEN 19. September 2011 stiahni
Objednávka EDEN 19. September 2011 stiahni
Objednávka Úradník Ľubomír 16. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 14. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 14. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 14. September 2011 stiahni
Objednávka Elop 13. September 2011 stiahni
Objednávka Fega 13. September 2011 stiahni
Faktúra VENUS 12. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 12. September 2011 stiahni
faktúra Mechanika Gažúr 12. September 2011 stiahni
Faktúra VENUS 12. September 2011 stiahni
Objednávka Joll 10. September 2011 stiahni
Objednávka DIAMON 09. September 2011 stiahni
faktúra Plastkov 08. September 2011 stiahni
Faktúra bausad 08. September 2011 stiahni
faktúra Venus 08. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 08. September 2011 stiahni
Objednávka EDEN 06. September 2011 stiahni
Objednávka Mechanika Gažúr 06. September 2011 stiahni
Objednávka Plastkov 06. September 2011 stiahni
Faktúra VEOLIA a.s. 06. September 2011 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém