Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Dodatok č. 5 - p. Bartošová E ZPSS 31. Október 2011 stiahni
Dodatokč. 5 - p. Chromčová ZPSS 31. Október 2011 stiahni
Dodatok č. 5 - p. Selecká ZPSS 31. Október 2011 stiahni
Zmluva DIAMON 25. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 24. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 24. Október 2011 stiahni
Faktúra Gevasz 24. Október 2011 stiahni
Faktúra Úradník Ľubomír 24. Október 2011 stiahni
Faktúra Zofi, s.r.o. 19. Október 2011 stiahni
Faktúra Joll 19. Október 2011 stiahni
Faktúra Fega 17. Október 2011 stiahni
Faktúra Fega 17. Október 2011 stiahni
Objednávka EDEN 17. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 14. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 14. Október 2011 stiahni
Faktúra EDEN 14. Október 2011 stiahni
Faktúra Mars 14. Október 2011 stiahni
Faktúra Textil Dúha 11. Október 2011 stiahni
Objednávka Fega 10. Október 2011 stiahni
Objednávka Fega 10. Október 2011 stiahni
Objednávka Joll 10. Október 2011 stiahni
Objednávka Gevasz 10. Október 2011 stiahni
Objednávka DIAMON 09. Október 2011 stiahni
Objednávka Zofi,s.r.o. 07. Október 2011 stiahni
Faktúra Fega 06. Október 2011 stiahni
Faktúra Fega 06. Október 2011 stiahni
faktúra Mechanika Gažúr 06. Október 2011 stiahni
Faktúra Walys s.r.o. 03. Október 2011 stiahni
Objednávka EDEN 03. Október 2011 stiahni
Objednávka EDEN 03. Október 2011 stiahni
Objednávka EDEN 03. Október 2011 stiahni
Zmluva Venus s.r.o. 01. Október 2011 stiahni
Objednávka Mechanika Gažúr 30. September 2011 stiahni
Objednávka Textil Dúha 30. September 2011 stiahni
Zmluva TSV Papier 29. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 28. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 28. September 2011 stiahni
Faktúra VENUS 28. September 2011 stiahni
Objednávka DIAMON 25. September 2011 stiahni
Objednávka Venus 25. September 2011 stiahni
Faktúra Fega 23. September 2011 stiahni
Faktúra DIAMON 23. September 2011 stiahni
Faktúra VENUS 23. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 23. September 2011 stiahni
Faktúra EDEN 23. September 2011 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém