Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 21. Marec 2023 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 24. Január 2023 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 24. Január 2023 stiahni
Súhrnná správa v zmysle § 10 ods.10 ZVO 24. Január 2023 stiahni
Súhrnná správa za I. polrok 2022 26. Júl 2022 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 13. Január 2022 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 13. Január 2022 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 13. Január 2022 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 12. Október 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 12. Október 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 12. Október 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Júl 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Júl 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Júl 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Apríl 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Apríl 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Apríl 2021 stiahni
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 04. Marec 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 20. Január 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 20. Január 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 20. Január 2021 stiahni
Zoznam zákaziek pre plán VO 2021 27. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Júl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Júl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Júl 2020 stiahni
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 16. Jún 2020 stiahni
Krízový plán DSS Drábsko 30. Apríl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Apríl 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Apríl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Apríl 2020 stiahni
Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania na rok 2020 23. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 17. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 17. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 17. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 18. Október 2019 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 18. Október 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 18. Október 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 11. Júl 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 11. Júl 2019 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 11. Júl 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 09. Apríl 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 09. Apríl 2019 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém