Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Povinné zverejňovanie

Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Drábsku zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Typ: Rok: Mesiac:
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Júl 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Júl 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Júl 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Apríl 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Apríl 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Apríl 2021 stiahni
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 04. Marec 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 20. Január 2021 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 20. Január 2021 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 20. Január 2021 stiahni
Zoznam zákaziek pre plán VO 2021 27. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Október 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Júl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Júl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Júl 2020 stiahni
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 16. Jún 2020 stiahni
Krízový plán DSS Drábsko 30. Apríl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 14. Apríl 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 14. Apríl 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 14. Apríl 2020 stiahni
Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania na rok 2020 23. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 17. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 17. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 17. Január 2020 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 18. Október 2019 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 18. Október 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 18. Október 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 11. Júl 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 11. Júl 2019 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 11. Júl 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 09. Apríl 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.6 ZVO o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5000 € §1 ods.14 09. Apríl 2019 stiahni
Súhrnná správa o o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €, na ktoré sa podľa ô 1 ods.2 až 14 nevzťahuje ZVO 09. Apríl 2019 stiahni
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2019 23. Február 2019 stiahni
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 21. Február 2019 stiahni
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zýkonov 21. Január 2019 stiahni
Súhrnná správa za IV.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 07. Január 2019 stiahni
Súhrnná správa za III.Q.2018 o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR 05. Október 2018 stiahni
Príloha č. 1 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 3 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO – Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 4 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO – Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 5 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Vzor záznamu zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 16. August 2018 stiahni
Príloha č. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO - Kvartálna správa o zákazkách 16. August 2018 stiahni

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém