Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Úhrada za poskytované služby

Výška úhrady v DSS sa pohybuje v rozpätí od 255,30 EUR do 333,26 EUR. Výška úhrady je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu minimálne 25% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 49,52 EUR.


Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém