Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Poradovník čakateľov

Od 15.9.2018 vedie poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby DSS Drábsko

V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne, alebo poštou na adresu:

Domov sociálnych služieb, Drábsko č.24, 976 53 Lom na Rimavicou

Poradovník čakateľov - domov sociálnych služieb nájdete TU

Všetky poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja nájdete TU 

V prípade potreby Vám v DSS Drábsko poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch so zabezpečením sociálnej služby.

Tel. kontakt: 048/6180000

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém