Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť v DSS je zabezpečovaná v súlade s platnou legislatívou, metódou ošetrovateľského procesu v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými štandardami. Zabezpečuje ju kolektív kvalifikovaného personálu úsekovej sestry, zdravotnej asistentky a opatrovateliek.

Kontinuálna ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu s dôrazom na edukáciu prijímateliek sociálnej služby (ďalej len "PSS").

Zameriava sa na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb našich PSS.

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je:

  • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie klientov v súlade so sociálnym prostredím
  • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti PSS
  • zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života
  • zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu
  • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu
  • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o PSS
  • monitorovať a uspokojovať potreby PSS súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravým
  • uplatňovať v starostlivosti o PSS získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých PSS.

Odborná zdravotná starostlivosť je zabezpečená praktickým lekárom MUDr. Jurajom Pepichom. Okrem neho ambulantnú zdravotnú starostlivosť v zariadení vykonáva psychiater a kožná lekárka. Ostatné odborné vyšetrenia sú zabezpečené u odborných lekárov v okolí.

 

Našim cieľom je maximálna spokojnosť PSS a ich rodinných príslušníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém