Poskytované služby

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Nástup do zariadenia

V prípade, že v DSS je voľné miesto, je žiadateľ o službu písomne predvolaný k nástupu do zariadenia.

Pri nástupe je potrebné predložiť nasledovné doklady:
  • občiansky preukaz
  • zdravotný záznam
  • preukaz poistenca, preukaz ZŤP ( ak ste jeho držiteľom)
  • posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • rtg. snímok pľúc, výsledky vyšetrenia na bacilonosičstvo

Ďalej si prijímateľ sociálnej služby prinesie:
  • osobné šatstvo a bielizeň, uteráky, prezuvky a obuv
  • hygienické potreby
  • osobné veci ( hrnček, vankúšik, obrázky, hodiny, rádio a pod.)
  • lieky, ktoré užíva
  • jednorázové plienky, prípadne ďalšie zdravotnícke pomôcky ( barly, korzety a pod.)

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém