Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Partneri - Sponzori

.....lásku, porozumenie a starostlivosť potrebujú všetci - bez rozdielu..

Náš Domov spolupracuje s viacerými organizáciami, zariadeniami a firmami.

Naši partneri

  1. Špecializované zariadenie Kotva Hálny
  2. Špecializované zariadenie Tereza Hronec
  3. Obecný úrad Drábsko
  4. Farský úrad v Lome nad Rimavicou

 

Naši sponzori

  1. Nadácia SPP
  2. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci     
  3. Lekáreň Medicentrum Brezno Lekáreň Medicentrum, IČO: 36640883

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém