O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Ponuka prebytočného majetku

               BANSKOBYSTRICKÝ                            Domov sociálnych služieb Drábsko 24

 

               SAMOSPRÁVNY KRAJ                           976 53 Lom nad Rimavicou

 

                                                                                  Titl.

                                                                                  Banskobystrický samosprávny kraj

                                                                                  Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

                                                                                  Námestie SNP 23

                                                                                  974 01 Banská Bystrica

 

                                                                                           

Váš list číslo/zo dňa:                 Naše číslo:                  Vybavuje/ linka:                                  Miesto odoslania:                                                                

 23.1.2018                                                                  Mgr. J. Sviteková/6180000               Drábsko

 

Vec: Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 

     V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja z 29.10.2013 oddiel VI. čl. 11 a 12 Vám zasielame na zverejnenie na webovej stránke BBSK po dobu 30 dni zoznam neupotrebiteľného majetku v nadobúdacej hodnote od 500,- €, vrátane.

 

Zoznam prebytočného majetku:

Inv.číslo       Názov               nad.hodnota    zost.hodnota      rok nadob.     ks.             stav

602-09      Laminátor                 557,79€              0                    2009            1         poškodený

914-11      Sušička Whirpool     563,96€               0                    2011            1         poškodený

460-08      Strúhač zeleniny      647,02€               0                    2008            1         poškodený

287-05      Počítač                    597,49€               0                    2005            1         poškodený

 

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                                            Mgr. Janka Sviteková

                                                                                          riaditeľka DSS Drábsko

 

               BANSKOBYSTRICKÝ                            Domov sociálnych služieb Drábsko 24

 

               SAMOSPRÁVNY KRAJ                           976 53 Lom nad Rimavicou

 

                                                                                                   Titl.

                                                                                                    Banskobystrický samosprávny kraj

                                                                                                    Útvar sociálnych služieb

                                                                                                    Námestie SNP 23

                                                                                                    974 01 Banská Bystrica

 

                                                                                            

Váš list číslo/zo dňa:                 Naše číslo:                  Vybavuje/ linka:                                  Miesto odoslania:                                                                 

 20.2.2018                                                                  Mgr. J. Sviteková/6180000                    Drábsko

 

Vec: Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 

     V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja z 29.10.2013 oddiel VI. čl. 11 a 12 Vám zasielame na zverejnenie na webovej stránke BBSK po dobu 30 dni zoznam neupotrebiteľného majetku v nadobúdacej hodnote od 500,- €, vrátane.

 

Zoznam prebytočného majetku:

Inv.číslo       Názov               nad.hodnota    zost.hodnota      rok nadob.     ks.             stav

3022-15  Prací stroj Miele        4 149,24€             0                    2003            1         poškodený

3022-16  Prací stroj Miele        4 149,24€             0                    2003            1         poškodený

342-07    Sedacia súprava            580,89€             0                    2007            1         poškodená

120-00    Canon - copier              632,03€             0                    2000            1         poškodený

280-04    Therapka                       644,09€             0                    2004            1         poškodený

463-08    Fréza snežná                 995,49€             0                    2008            1         poškodený

 

     Uvedené stroje, prístroje a zariadenia sú fyzický resp. morálne opotrebované,  zastarané, nefunkčné a opravy nehospodárne.

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                                            Mgr. Janka Sviteková

                                                                                          riaditeľka DSS Drábsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón/Fax                                   E-mail                                                           Adresa

048/6180000                                 dssdrabsko@centrum                                 DSS Drábsko č.24

                                                                                                                       976 53 Lom nad Rimavicou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón/Fax                                   E-mail                                                           Adresa

048/6180000                                 dssdrabsko@centrum                                 DSS Drábsko č.24

                                                                                                                       976 53 Lom nad Rimavicou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém