O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z.

 

     Na základe Smernice č. 003/2015/S UHK BBSK – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá bola schválená Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 136/2015 z 24. apríla 2015 potvrdeným 21. mája 2015 je zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona, stanovený hlavný kontrolór.

 

Podanie podnetov:

 

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „ DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA  - NEOTVÁRAŤ“

 

 

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém