Ochrana osobných údajov

  Poskytované informácie dotknutej osoby
(zamestnanci)
 
  Poskytované informácie dotknutej osoby
(prijímateľ sociálnej služby)
 
  Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
(zamestnanci)
 
  Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
(prijímateľ sociálnej služby)

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém