Koronavírus - opatrenia


Plán uvoľňovania opatrení v  DSS Drábsko v súvislosti s ochorením Covid-19

Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách

1. Fáza- od 3.6.2020

·         Zariadenie povoľuje návštevy pre rodinných príslušníkov PSS len v exteriéri zariadenia v čase od 9,30 hod. do 11,30 hod. a v poobedňajších hodinách v čase od 14,00 hod. do 15,30 hod. V prípade nepriaznivého počasia je možná návšteva v jedálni DSS.

·         Návštevy je možné realizovať len za prísnych hygienických podmienok (rúško, príp. prekrytie tváre, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty)

·         Každú návštevu je potrebné nahlásiť deň vopred, cez pracovný týždeň do 14,00 hod. riaditeľke DSS  048/618 00 00,  0911066356, cez víkend na tel. čísle 048/618 00 43

·         Návštevy sa zapisujú do evidencie dochádzky návštev.

 

 

 2. Fáza – od 8.6.2020

·         Umožnenie návratu PSS po pobyte v domácom prostredí, bez absolvovania povinnej karantény v karanténnom zariadení ( po návrate bude PSS 14 dní  umiestnený v karanténnej miestnosti v našom zariadení).

·         Zariadenie umožňuje návštevu PSS aj na izbách PSS. Všetky návštevy sú realizované za prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek.( rúško, príp. prekrytie tváre, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty).

·         Vo vnútorných priestoroch zariadenia je možný maximálny počet osôb na jednu návštevu 2 osoby.

·         Frekvencia návštev u jedného PSS je stanovená max. na 2 návštevy za deň.

·         Na dvojposteľovej izbe u imobilných PSS je v rovnakom čase možná len jedna návšteva.

·         Jedna návšteva môže trvať maximálne do 30-45 minút.

·         Každá návšteva evidovaná v dennej evidencii návštev DSS.

·         Krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa zo strany PSS ako aj dĺžka opustenia bude individuálne zvážená personálom DSS Drábsko. PSS by sa mali vyhnúť uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (nákupné centrá, obchody). Po návrate PSS do zariadenia je potrebné meranie teploty a dezinfekcia rúk.

·         Opustenie priestorov zariadenia evidované v dennej evidencii absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí PSS.

·         Lekárske vyšetrenia PSS a vybavovanie  úradných záležitostí je možné absolvovať samostatne, príp. v sprievode zamestnanca, rodinného príslušníka.

 

3. Fáza- od 15.6.2020

·         Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

·         Umožnenie opustenia DSS Drábsko do domácej starostlivosti na víkend, alebo na sviatky.

·         Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov.

 

4. Fáza – od 1.7.2020

·         Obnovenie prevádzky.

 

V Drábsku, 3.6.2020

Vypracovali: Mgr. Janka Sviteková

                       Riaditeľka DSS Drábsko                     

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém