O nás

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Dotazník spokojnosti

V súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality a jeho trvalým zlepšovaním si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľomje zistiť Vaš u spokojnosť resp. nespokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami v našom zariadení.


DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI - rodinní príslušníci

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém