Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Tvorivé činnosti v zime 2016

                                                             Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sankovačka guľovačka     V novom roku 2016 sme si navzájom zaželali veľa zdravia a spokojnosti. Túto zimu sme sa nedočkali snehovej nádielky a tak sme si sánkovačky guľovačky neužili.

     Venovali sme sa rozmanitým aktivitám v rámci pracovnej a záujmovej činnosti a tiež aj voľno časovým aktivitám zameraným na stimuláciu jemnej motoriky, zmyslového vnímania, tvorivosti, fantázie a zručnosti. PSS sa stretávajú aj s umením hudobným -  počúvanie hudby, spev piesní, hudobno-pohybové hry a hry na jednoduché hudobné nástroje – bubny, rôzne hrkálky, dramatickým – precvičujú si komunikačné schopnosti, pamäť, logiku, výtvarným – podporuje sa kreativita, zobrazovanie predstáv a snov cez kresbu.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém