Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Trojkráľová hra 2017

                                                                        „My traja králi ideme k Vám.

                                                                            Zdravia, šťastia, dlhé letá,

                                                                              my sme prišli k Vám zďaleka.

                                                                                Zďaleka je cesta naša,

                                                                                    do Betléma myseľ naša.“

 

 

      6. januára 2017 na sviatok Troch kráľov sme sa zúčastnili dedinského vystúpenia žiakov ZŠ a detí MŠ z Lomu nad Rimavicou. V ich programe predviedli trojkráľovú hru, zobrazujúcu návštevu troch kráľov po narodení Ježiša v Betleheme chodením s hviezdou. Ich vystúpenie, spievanie kolied a pohostenie sa veľmi páčilo našim prijímateľkám a tiež obyvateľom a návštevníkom obce Lom nad Rimavicou.

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém