Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Opekanie špekáčok a pohybové hry 2014

Dňa 8.7.2014 sme pripravili pre klientky športový deň spojený s opekaním špekačiek v našom areáli zariadenia. Súťažili dve družstvá v štyroch disciplínach-štafeta , hod krúžkom do cieľa, kolky, slalom pomedzi kolky s loptičkou na lyžici. Klientky boli veľmi aktívne , začo boli aj odmenené sladkosťou. Neskôr sme si opekali špekačky v záhradnom krbe, ktoré si vopred klientky pripravili na plech. Nakoniec sme mali krátku diskotéku pri rôznych žánroch hudby. Všetci sa tešili z krásneho slnečného dňa plného športovania a zábavy.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém