Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Deň športu - Lazná, Banisko - Brezno 2015

                                                 

     Slnečné počasie priam ťahá do prírody na turistiku. Nezabudnuteľne k tomu patrí aj atmosféra opekačky s priateľmi. Obľúbenou lokalitou na turistiku, šport a opekanie je aj Lazná – historický banský skanzen Banisko, ktorý sa nachádza nad NsP Brezno. Do prekrásnej prírody nás pozvali 25.6.2015 ŠZ Kotva Halny na športový deň. Súťažili tri družstvá – PSS ŠZ Kotva Halny, DSS Drábsko a DSS Pohorelská Maša. Krásnu atmosféru nám pripravili študentky zo SPSA EMG Brezno. Sprevádzali klientky po turistických trasách, pomáhali im súťažiť na jednotlivých stanovištiach, plných zábavy a prekvapení, ako hľadanie pokladu, hod šiškami do kruhu, prekážková chôdza a rôzne vedomostné súťaže.

     Nakoniec sme spoločne opekali špekačky, hrali sa loptové hry, kreslili kriedou na chodník, vyprávali sa a hlavne dobre zabávali. Nastal čas na vyhodnotenie a odmeňovanie. Sú to nezabudnuteľné zážitky z krásneho dňa, ale tiež zo stretnutia so študentkami, ktoré boli veľmi priateľské. Na rozlúčku, ale i na ďalšie stretnutie sme si pripili pivkom.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém