Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Projekt OPORA z Nadácie SPP 2015

Zvýšenie kvality života prijímateľky sociálnej služby rozvojom jej intelektu a zručností

P. Slávka by sa chcela venovať rastlinám a rôznym kvitnúcim a nekvitnúcim koniferám. Chcela by sa realizovať a robiť to čo má rada a čo jej v našom zariadení chýba. Získaním finančných prostriedkov na založenie skalky a záhonu z konifér a iných trvaliek, by sa jej podarilo splniť jej veľké prianie. Chcela by si spríjemniť a prevoniať okolie, v ktorom sa dennodenne pohybuje. Preto sme požiadali o finančnú pomoc a podali sme projekt do Nadácie SPP, ktorá  v programe OPORA od roku 2005 poskytuje podporu projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporuje zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov.

     Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2015 je program zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

     Projekt nám bol schválený a mohli sme sa spolu s p. Slávkou a ostatnými klientkami pustiť do práce. Najskôr sme si upravili pôdu pod budúcou skalkou a záhonom konifér a ako nám dovolilo počasie sme pracovali na skrášľovaní nášho okolia. Kvitnúca skalka a záhon z konifér nám rástol zo dňa na deň pod rukami a priniesol nám veľa radosti a osohu. Veľkú vďaku chceme vyjadriť p. Poliakovej zo Záhradného centra vo Vigľaši, ktorá nám pomohla vybrať tie správne rastliny a veľmi nám pomohla aj v správnom rozmiestnení rastlín. Ešte raz jej aj touto cestou chceme poďakovať za veľký prínos v projekte.

     Veľmi zaujímavé bolo zistenie ako veľmi nadchol tento projekt aj ostatné klientky, nie len Slávku. Aktívne sa zapájali do všetkých činnosti, ktoré sme podnikali pri tvorbe, pri ďalších aktivitách spojených s ďalšou starostlivosťou o skalku a záhon.

Zbližovanie Slávky s ostatnými klientkami, prehĺbovanie ich doterajších vzťahov nás veľmi potešil a Slávka sa cítila veľmi dobre. Klientky si našli ďalšiu spoločnú tému, ktorú mohli rozoberať a ktorá je nevyčerpateľná. V našom zariadení máme aj klientky, ktoré odmietajú chodiť na prechádzky, väčšinu dňa chcú tráviť len v zariadení, po ukončení projektu mnohé aj samé od seba trávia čas aj vonku na lavičkách pri záhone so Slávkou. Slávka získava nové sociálne kontakty, nakoľko skalka a záhon z konifér veľmi pekne zdobí naše okolie a každý prichádzajúci sa pýta, "kto to robil". Slávka ochotne popisuje celý postup práce a teší sa zo záujmu ostatných návštevníkov nášho zariadenia.

     Veľkým motivačným činiteľom pre Slávku bolo, že miluje rastliny, s ktorými bola v kontakte celý život, pri starostlivosti o skalku a záhon si zvyšuje sebavedomie a nadobúda pocit, že je ešte potrebná a dôležitá, čo je veľmi pozitívne.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém