Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Október - úcta k starším v DSS Drábsko 2014

29. októbra 2014 sme si v našom zariadení pripomenuli úctu k starším. Na spoločné posedenie prišli aj žiaci zo Školského klubu pri Základnej škole Lom nad Rimavicou. Predniesli nám krásny program- pásmo básní a piesní. Darovali naším klientkam darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Za program ktorý predniesli a za krásne darčeky im darovali šarkana, ktorého pripravili v pracovnej činnosti. Po programe a obdarovaní darčekmi si žiaci a klientky užívali spoločné chvíle pri dobrom čaji a pečive. Stretnutie s deťmi je veľkým obdarovaním pre naše klientky, nechýbali ani slzy a úsmev na tvári. Ďakujeme žiakom Školského klubu pri Základnej škole Lom nad Rimavicou za návštevu.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém