Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Návšteva predsedu BBSK 2013

Dňa 6.9.2013 naše zariadenie navštívil predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka. Venoval 75 zariadeniam v našom kraji finančné prostriedky na zakúpenie vecí, ktoré zariadenia potrebujú. Riaditelia zariadení rozhodli o zakúpení daru. Naše zariadenie prijalo dar vo výške 300 Eur - plazmový televízor. Prijímatelia SS mali možnosť sa osobne stretnúť s Ing.  Vladimírom Maňkom a porozprávať sa s ním. Zaujímal sa ako sa im tu žije a čo v zariadení robia. Ako poďakovanie za návštevu dostal od nich darček- ručne pletený zdobený venček.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém