Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Návšteva detí v Školskom klube pri ZŠ v Lome nad Rimavicou 2013

V mesiaci jún 2013 prijímateľky sociálnej služby v DSS Drábsko navštívili deti pri príležitosti dňa detí. Vystúpili s programom - básničky a odovzdali im darčeky - kožené záložky do kníh, ktoré sami vyrábali. Deti ich pohostili, rozprávali sa s nimi a ukázali im svoje práce.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém