Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Majáles 2015


   

                                                                                        „Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?

                                                                                 Pálenky červenej do krbky zelenej.

                                                                  Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený .“

   

     Dňa 27.5.2015 sme prijali pozvanie aj z DSS Pohorelská Maša na „Majáles“, ktorý organizoval ŠZ Kotva Halny. Zamestnanci pripravili pre klientov zábavné súťaže, vedomostné kvízy a spoločné občerstvenie. Akciou sme si pripomenuli, že máj je lásky čas, je to mesiac radostný a veselý a v prebúdzajúcej sa prírode všetko kvitne. Zábava sa rozprúdila vďaka dobrej hudbe a do tanca zlákala všetkých bez rozdielu.

     V jarných prácach sme pokračovali aj v máj. Klientky okopávali jahody, hrabali trávu, strihali stromčeky, upravovali  kvetinové záhony. Pod dohľadom a vedením p. údržbára maľovali záhradné lavičky a hojdačky, ale aj pomáhali pri kosení trávnika kosačkou. V záujmovej činnosti sa učili vyrábať kvety z krepového papiera, ktoré chcú podrovať žiakom zo ZŠ Lom nad Rimavicou.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém