Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Jún 2012 v DSS Drábsko

11. júna sa zúčastnili tri klientky na podujatí „Stretnutie na Marekovom dvore“, ktoré zorganizovalo občianske združenie Marekov dvor v spolupráci s občanmi Drábska. Bol pripravený bohatý program, ktorého súčasťou boli ukážky tradičných remesiel, občerstvenie, jazda na koňoch a zábava. Naše klientky sa predstavili prezentáciou výrobkov zhotovených v rámci pracovnej činnosti a ukážkou ručných prác – háčkovanie, pletenie náramkov a košíkov z novinového papiera. Našim klientkam sa tam veľmi páčilo a strávili príjemné popoludnie v spoločnosti nových priateľov.

 

 

Tak ako každý rok pri príležitostí Dňa detí navštívili 15. júna naše klientky deti zo Školského klubu pri Základnej škole v Lome nad Rimavicou. Priniesli im darčeky - ručne vyrobené kvety z krepového papiera. Deti im zarecitovali básničky, zaspievali a potom sa rozprávali. Aj naše klientky boli obdarované a priniesli si výrobky od detí.

 

 

Od začiatku mesiaca jún sme s našimi klientkami pripravovali Športový deň, ktorého sa zúčastnili aj klienti DD a DSS Luna – zo  strediska Špecializované zariadenie Kotva. 17. júna športovali klienti v štyroch disciplínach – dvoch vedomostných (skladanie veže z kociek, hádanie predmetov a farieb) a dvoch pohybových (štafeta s loptou a slalom pomedzi kolky, pričom v ruke mali lyžicu s pin-pongovou loptičkou. Súťaže preverili ich schopnosti a šikovnosť. Súťažiaci boli odmenení cenami, potom nasledovalo občerstvenie a zábava. Celý deň sa niesol v znamení dobrej nálady, k čomu prispelo aj pekné počasie počas športovania. Klienti mali možnosť opäť sa stretnúť a porozprávať si novinky zo života.

 

 

23. júna naše zariadenie navštívila aktívna skupina seniorov z obce Čierny Balog, ktorá si v rámci realizácie projektu Mobilizácia komunitných zdrojov z PSI Brezno nacvičila kultúrne predstavenie pod názvom Priadky. Skupina šiestich seniorov vystúpila s predstavením, ktoré predstavovalo prácu ľudí s ľanom od jeho zasiatia na pole až po výrobu odevov z utkaného plátna. Príbeh bol popretkávaný vtipmi, príbehmi zo života a pletkami, ktoré boli súčasťou bežného dňa ľudí. Veľmi pekné boli rekvizity, ktoré reálne dopĺňali výkony hercov. Účelom tejto návštevy bolo nadviazanie spolupráce s našim zariadením a spríjemnenie chvíľ našim klientom. Už teraz sa klienti tešia na ďalšie predstavenie.

 

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém