Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Dni mesta Brezno 2015


     Dni mesta Brezno sa konali v duchu osláv 750. výročia mesta. Bohatý program je lákavý pre všetkých. 29.5.2015 sme sa s klientkami zúčastnili programu „Námestie pre všetkých“, ktoré moderoval „Pinďo“. Do programu boli zapojené všetky základné a stredné školy. Prezreli sme tvorivé dielne PSA EMG Brezno, ale aj súkromné stánky.

     „Deň a lopta“ – pod týmto názvom išlo o športový deň s loptami. Pre klientky sme pripravovali zaujímavé loptové hry – volejbal, vybíjaná, štafeta a futbal. K športovému dňu už tradične patrí aj opekanie špekačiek v záhradnom krbe. Kto by nemal rád špekačku s chlebíkom a horčicou?

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém