Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Anna Bál 2017

                                                                                                                            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ples obrázky kreslené

               Dňa 30. Júla sme pozvali prijímateľov sociálnych služieb zo ŠZ Kotva Hálny k nám na „Anna bál“. Zablahoželali sme nielen Annám, ale i Martám, Boženám a ostatným oslávencom. Počas diskotéky na nádvorí domova varila kuchárka kapustnicu v kotly, ktorá nám všetkým chutila. Veselú atmosféru nám spríjemnila ľudová a moderná hudba. Vo chvíľach oddychu si prijímatelia spoločne vychutnávali pečivo s kávičkou. Nadišla chvíľa rozlúčenia a vrúcneho objatia.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém