Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Aktívna zima 2015

                                                                                               

     Zima je ročné obdobie, ktoré najviac uzatvára prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“) do vnútorných priestorov nášho zariadenia. Aktivity sa realizujú hlavne v pracovnej, spoločenskej a rehabilitačnej miestnosti. Vyrábame rôzne dekorácie z papiera, ktorými si skrášľujeme náš domov. PSS si pripravovali masky na karneval a nacvičovali program. Čas sme trávili aj pri kondičných cvičeniach, ručných prácach, vedomostných súťažiach a pod..       

     Typická je u nás zima s bohatou snehovou nádielkou. Na poriadnu zimu sme si museli počkať do konca januára. Poľná cesta sa zmenila na zjazdovku, kde sa môžeme sánkovať, guľovať, z čoho majú PSS veľkú radosť. Pomáhali odpratávať sneh na nádvorí nášho zariadenia, vymodelovali si krásneho, veľkého snehuliaka.  Navštívili sme opäť súkromnú farmu v Drábsku, aby PSS videli ako žijú zvieratá v zime. 

                                           

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém