Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Advent v našom domove 2016

                                                                                               Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt advent obrázky

     Je to obdobie, keď sa ľudia k sebe majú akosi bližšie. Sviatky lásky a pokoja sa začínajú zapálením prvej adventnej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, príchodom Mikuláša, duchovnou prípravou. Aj naše prijímateľky sociálnych služieb sa potešili zo sladkého balíčka od Mikuláša. S radosťou pomáhali pri vianočnej výzdobe domova a zdobení stromčekov. Zamestnanci Lesov SR nám podarovali živý stromček, za ktorý im pekne ďakujeme. Privítali sme aj p. farára, ktorý vykonal sv. spoveď a spoločné modlitby. Prišiel deň, ktorý vnáša do ľudských sŕdc lásku, radosť a pokoru.

     P. riaditeľka zaželala všetkým krásne Vianoce, veľa zdravia a pokoja. Pri rozdávaní darčekov sa objavil šťastný úsmev, ale aj slzičky.

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém