Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

30. výročie založenia DSS

     Zamestnanci a klientky spolu s pozvanými hosťami, oslávili 13. októbra 30. výročie založenia domova. Od svojho vzniku v roku 1981 tu našlo svoj náhradný domov už 94 klientiek. Pracovali tu desiatky zamestnancov, niektorí krátko, iný tu prežili kus svojho života. Dnes v domove pracuje 18 zamestnancov, ktorí poskytujú komplexné sociálne služby 32 klientkám. Po rekonštrukcii budovy v roku 2007 sa zlepšila kvalita bývania klientiek, ktoré majú k dispozícii dvojmiestne spálne v podkroví. Vytvorili sa  priestory pre ergoterapiu, športovanie, voľnočasové aktivity, dva tréningové byty a izba pre ležiacich klientov. Hostia mali možnosť prezrieť si  priestory domova. Zoznámili sa so zamestnancami i klientkami, prezreli si výstavu ich prác. Náročnú prácu zamestnancov v príhovoroch ocenili zástupcovia BBSK : podpredseda Pavel Belko a PhDr. Pavel Červienka vedúci oddelenia podpory poskytovateľov sociálnych služieb. Medzi hosťami boli aj zamestnanci, ktorí sú už na zaslúženom dôchodku. Riaditeľka domova im odovzdala drobné darčeky a pamätný list.


Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém