Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Fotogaléria

Návšteva Čiernohronská železnička 2013
6 obrázkov
prezrieť
Návšteva predsedu BBSK 2013
13 obrázkov
prezrieť
Karneval 2014
30 obrázkov
prezrieť
Karneval 2015
37 obrázkov
prezrieť
Mikuláš 2014
11 obrázkov
prezrieť
Podajme si ruky 2013
27 obrázkov
prezrieť
Prežiť deň so zdravotne postihnutým 2014
33 obrázkov
prezrieť
Október - úcta k starším 2013
9 obrázkov
prezrieť
Športové hry 2013
33 obrázkov
prezrieť
Deň stromu 2013
15 obrázkov
prezrieť
Stavanie mája 2013
8 obrázkov
prezrieť
Marekov dvor 2013
16 obrázkov
prezrieť
Veľkonočná oblievačka 2013
10 obrázkov
prezrieť
Deň športu v ŠZ Kotva 2013
29 obrázkov
prezrieť
Opekačka 2013
7 obrázkov
prezrieť
Jarmo Sihla 2013
7 obrázkov
prezrieť
Opekačka 2014
12 obrázkov
prezrieť
Deň úcty k starším 2014
6 obrázkov
prezrieť
Na krídlach melódií 2013
30 obrázkov
prezrieť
Vianoce 2014
18 obrázkov
prezrieť
Deň športu v ŠZ Kotva 2014
41 obrázkov
prezrieť
Aktívna zima 2015
32 obrázkov
prezrieť
Kurz varenia 2014
7 obrázkov
prezrieť
Naše zariadenie
21 obrázkov
prezrieť
Aktivity PSS
67 obrázkov
prezrieť
Stolný tenis so ŠZ Kotva 2015
29 obrázkov
prezrieť
Otvorenie letných terás - Pizzeria Brezno 2015
5 obrázkov
prezrieť
Súkromná farma Drábsko 2015
5 obrázkov
prezrieť
Marekov dvor 2015
66 obrázkov
prezrieť
Príprava koláčikov pre oblievačov 2015
10 obrázkov
prezrieť
Veľká noc 2015
48 obrázkov
prezrieť
Deň športu so ZŠ Lom nad Rimavicou a ŠZ Kotva 2015
18 obrázkov
prezrieť
Keď zima stráca svoju moc 2015
20 obrázkov
prezrieť
Jarné upratovanie 2015
15 obrázkov
prezrieť
Hucul klub Sihla 2015
27 obrázkov
prezrieť
Lesnícky Skanzen Vydrovo Čierny Balog - jún 2015
78 obrázkov
prezrieť
Opekačka - máj 2015
16 obrázkov
prezrieť
Guľáš 2015
34 obrázkov
prezrieť
Súkromná farma Drábsko - apríl 2015
23 obrázkov
prezrieť
Športový deň - Lazná, Banisko - Brezno - jún 2015
38 obrázkov
prezrieť
Divadlo na Predmestí - júl 2015
29 obrázkov
prezrieť
Súťaž v príprave párkov v rožku - august 2015
35 obrázkov
prezrieť
"Spolu to zvládneme" - september 2015 Brezno
26 obrázkov
prezrieť
Majáles 2015
3 obrázkov
prezrieť
Dni mesta Brezno 2015
3 obrázkov
prezrieť
Deň a lopta 2015
13 obrázkov
prezrieť
MDD so ZŠ Lom nad Rimavicou 2015
2 obrázkov
prezrieť
Projekt OPORA z Nadácie SPP 2015
30 obrázkov
prezrieť
Hriňová - Raticov vrch 2015
33 obrázkov
prezrieť
Október - mesiac úcty k starším 2015
7 obrázkov
prezrieť
"Moja kamarátka varí lepšie" :) 2015
18 obrázkov
prezrieť
Divadelné predstavenie "O hlúpej žene" 2015
14 obrázkov
prezrieť
Vianoce 2015
24 obrázkov
prezrieť
Prežiť deň "iný" ako ostatné 2015
13 obrázkov
prezrieť
Divadlo na predmestí a vianočný punč 2015
11 obrázkov
prezrieť
Bylinková skalka 2016
18 obrázkov
prezrieť
Dni mesta Brezno 2016
21 obrázkov
prezrieť
MDD v ZŠ Lom nad Rimavicou 2016
10 obrázkov
prezrieť
Marec mesiac knihy 2016
4 obrázkov
prezrieť
Veľká noc 2016
10 obrázkov
prezrieť
Športový deň 2016
21 obrázkov
prezrieť
Aktivity v našej záhrade a v našom domove 2016
36 obrázkov
prezrieť
Guľáš party 2016
19 obrázkov
prezrieť
Náš farebný svet 2016
3 obrázkov
prezrieť
Karneval 2016
13 obrázkov
prezrieť
Pyžamový bál 2016
25 obrázkov
prezrieť
HABAKUKY Donovaly 2016
60 obrázkov
prezrieť
Projekt OPORA z Nadácie SPP 2016 - Zariadenie kuchynky
19 obrázkov
prezrieť
Trojkráľová hra 2017
4 obrázkov
prezrieť
Pyžamový bál 2017
13 obrázkov
prezrieť
Maškarný ples 2017
37 obrázkov
prezrieť
Juniáles v ŠZ Kotva Hálny 2017
33 obrázkov
prezrieť
Divadlo na predmestí "Janka a Danka" 2017
13 obrázkov
prezrieť
Oslava MDD 2017
12 obrázkov
prezrieť
Leto v DSS Drábsko 2017
22 obrázkov
prezrieť
Anna Bál 2017
27 obrázkov
prezrieť
Jeseň života 2017
12 obrázkov
prezrieť
Súkromná farma v Drábsku a Hucul klub v Sihle 2017
37 obrázkov
prezrieť
Advent, Mikuláš a Vianoce 2017
25 obrázkov
prezrieť

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém