Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Kontakty

Domov sociálnych služieb

Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

Tel: 048/ 618 0000, 618 0043
Fax: 048/ 618 0000

E-mail: dssdrabsko@centrum.sk
Webová stránka: www.dssdrabsko.sk, riaditeldssdrabsko@gmail.com


Štatutárny zástupca: Mgr. Janka Sviteková

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém